27 lutego 2020 r., Zakroczym k. Warszawy

PROFESJONALNE WARSZTATY MAGAZYNOWE W EUROPEJSKIM CENTRUM LOGISTYKI I ROZWOJU ILS

Pierwsi otwieramy bramy jednego z najnowocześniejszych magazynów w Europie w branży automotive aftermarket

Organizatorzy: Nowoczesny Magazyn Logistyka a Jakość

Profesjonalne Warsztaty Magazynowe w Europejskim Centrum Logistyki i Rozwoju ILS to:

 • Spotkanie w firmie ILS, która jest częścią Grupy Inter Cars – lidera w branży automotive aftermarket w Europie Środkowo-Wschodniej i wicelidera w Europie,
 • Możliwość przyjrzenia się wyposażeniu centrum dystrybucyjnego i jego działaniu, które pozwala na posortowanie nawet 500 000 sztuk i wydanie do 60 000 paczek w ciągu jednego dnia,
 • Okazja zobaczenia magazynów, w których składowane i sortowane są towary od rozmiaru S do XXL, z czego część wymaga specjalnych stref składowania,
 • Wyjątkowa okazja, aby o kulisach projektu otwarcie porozmawiać z ich kierownikami i menedżerami,
 • Bezpośrednie spotkanie z logistykami, którzy z konkretnymi rozwiązaniami technicznymi i informatycznymi pracują w tym centrum dystrybucji na co dzień – szansa, aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, na które nie odpowiedzą dostawcy rozwiązań.

Podczas warsztatów:

 • dowiesz się, jak z 350 000 pozycji asortymentowych w 45 minut skompletować zamówienie i wydać je dla filii zlokalizowanej w okolicach Warszawy,
 • zobaczysz, jakie instalacje automatyczne funkcjonują w Europejskim Centrum Logistyki i Rozwoju ILS i dowiesz się, jakie efekty przyniosła automatyzacja w procesie kompletacji zamówień,
 • poznasz sposób ILS na weryfikacje asortymentu, który jest zwracany do magazynu centralnego z punktów dystrybucyjnych Inter Cars,
 • usłyszysz, jakie były newralgiczne elementy przy planowaniu i uruchamianiu Europejskiego Centrum Logistyki i Rozwoju ILS związane z integracją systemów informatycznych w ramach jednego procesu.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • dyrektorów zarządzających,
 • członków zarządu,
 • dyrektorów i menedżerów łańcucha dostaw,
 • dyrektorów i menedżerów logistyki,
 • szefów centrów dystrybucyjnych i centrów logistycznych,
 • kierowników magazynów.

Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS to w liczbach:

Start operacji w obiekcie:
2017 r.
Powierzchnia magazynu:
45 000 m2 (67 000 m2 od Q1 2020 r.)
Liczba pozycji asortymentowych:
350 000
Liczba sztuk w magazynie:
7 500 000
2 sortery:
 • cross-belt sorter z 720 zrzutami i możliwością posortowania nawet 30 000 szt./h
 • shoe-sorter z 50 rzutami i możliwości posortowania 2500 paczek/h

Szczegółowy program warsztatów:

PANEL I

Strategie na kompletację – proces uniwersalny czy ukształtowany pod klienta?

 • Jaka jest struktura zamówień obsługiwanych w Europejskim Centrum Logistyki i Rozwoju ILS?
 • W jaki sposób zróżnicowano procesy kompletacji by spełnić wymogi i oczekiwania klientów B2C, B2B (klientów zewnętrznych i wewnętrznych), tych, którzy znajdują się w Polsce i poza nią?
 • Wariacje procesu kompletacji – jak skonstruowano dobową obsługę zamówień w zależności od odbiorcy i czasu realizacji jego obsługi?
 • Jak wygląda wsparcie procesów kompletacji przez zaawansowaną instalację automatyczną – urządzenia do komisjonowania, sortowania i system sterowania magazynem?
PANEL II

Logistyka zwrotów na określonych zasadach – jak sprawić, by pełnowartościowe produkty jak najszybciej wróciły do sprzedaży?

 • Polityka zwrotów – jak na proces obsługi zwrotów wpływają specyficzne wymagania związane z serwisem dla klientów Inter Cars?
 • Replenishment – czyli, jak poprawnie zarządzać przepływami towarowymi między magazynami filialnymi IC, a centralnymi?
 • Jak technologia wspiera proces przyjęcia i obsługi zwrotów oraz utrzymanie jakości towaru w sieci?
PANEL III

Omnichannel w świeci B2B i B2C, czyli jakie wyzwania rodzi e-commerce w połączeniu z naziemną siecią dystrybucji w automotive aftermarket?

 • Jak połączyć różnorodne systemy informatyczne integrując wiele kanałów sprzedaży i osiągnąć zamierzony efekt?
 • Jak obsłużyć różne kanały sprzedaży oraz różne modele biznesowe w magazynie pod jednym dachem?
PANEL IV

Synergia z dostawcami w logistyce przyjęć – jak ją przyspieszyć, gdy współpracuje się z 1700 partnerami biznesowymi?

 • Dostawa, która już nie czeka na dokumenty – jakie korzyści dla logistyki przyniosła robotyzacja obsługi dokumentowej (RPA)?
 • Towar od dostawcy przygotowany zgodnie z klasyfikacją asortymentową ILS – to da się zrobić, ale jak?
 • M-ka wchodzi i wychodzi – czyli jak i dlaczego wykorzystano sorter do cross-dock-u towarów od dostawców?
PANEL V

Producencki model UR – jak zadbać o sprawne funkcjonowanie zaawansowanych systemów automatycznych?

 • Co może wnieść nowoczesny proces Utrzymania Ruchu do rozwoju procesu w centrum logistycznym?
 • Czy warto oddać Utrzymanie Ruchu firmom trzecim i w jakim zakresie?
 • Jak uwzględnić w planach rozwoju działania centrum logistycznego zadania służb UR?

Warsztaty poprowadzą:

Łukasz Majcher
Logistics Director
ILS – GK Inter Cars S.A.
 

---

Krzysztof Lutrowicz
Senior Logistics Development Manager
ILS – GK Inter Cars S.A.
 

Zdobytą w Holandii wiedzę kierunkową z Zarządzania Łańcuchem Dostaw, pogłębioną studiami MBA, wykorzystuje od kilkunastu lat na różnych polach logistyki. Jego profesjonalne zainteresowania obejmują współpracę z dostawcami, poprzez optymalizację procesów magazynowych, modelowanie sieci dystrybucyjnej, na obsłudze klienta ostatecznego kończąc. Dzięki zebranemu doświadczeniu min. z obszaru IT we wdrażaniu rozwiązań dla systemów WMS i ERP oraz zrealizowanym uruchomienia nowych magazynów specjalizuje się w tłumaczeniu potrzeb biznesowych na język logistyki.

Dariusz Łukiewicz
Senior Logistics Systems Development Manager
ILS – GK Inter Cars S.A.

Menager odpowiedzialny za rozwój systemów IT w spółce ILS sp. z o.o. będącej operatorem logistycznym w grupie kapitałowej Inter Cars S.A. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Posiada ponad 16-sto letnie doświadczenie w: realizacji wdrożeń systemów IT klasy ERP oraz WMS w tym SAFO, ASSECO.WMS, PSIwms, tworzeniu oraz wdrażaniu programów wspierających transport tj.: Transport Management System, Proof of Delivery (obsługa ostatniej mili), analizie i optymalizacji procesów biznesowych; wdrażaniu systemów do starowania automatyką magazynową WCS oraz MFC we współpracy z BEUMER, WDX oraz REGALUX. Specjalizuje się w optymalizacji procesów biznesowych, negocjacjach, rozwoju systemów IT oraz budowaniu strategii organizacji. Zarządza kilkunastoosobowym zespołem z którym usprawnia procesy w regionalnych centrach dystrybucji w Polsce (Zakroczym, Sosnowiec) oraz w innych krajach za pomocą dostępnych technologii. Koordynuje realizację portfela projektów rozwojowych. Ponadto jest odpowiedzialny za: dostosowanie organizacji do potrzeb obsługi wielu kanałów sprzedaży w szczególności e-commerce, zarządzanie wdrożeniami oraz rozwojem systemów informatycznych, podzielonych na zwinne zespoły produktowe; budowanie analiz kosztów operacji w oparciu o metodę TD ABC oraz zarządzanie zespołem analityków biznesowych.

Robert Komarowski
Senior Logistics Operations Manager
ILS – GK Inter Cars S.A.
 

Absolwent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. W Grupie Kapitałowej Inter Cars S.A pracuje od 2002 roku. W zarządzaniu wieloosobowymi zespołami czuje się jak ryba w wodzie. Największe zrealizowane projekty to operacyjne uruchomienie Europejskiego Centrum Rozwoju i Logistyki w Zakroczymiu oraz Magazynu Dystrybucyjnego w Sosnowcu, które dziś obsługują łącznie ponad 85% operacji realizowanych w Polsce. W swojej pracy może pochwalić się m.in.: sukcesami w realizacji projektów związanych z rozwojem systemu WMS oraz wdrożeniem kompleksowej obsługi klienta 3PL. Wiedzę i umiejętności analityczne, przekłada na kreowanie i ciągłą optymalizację procesów logistycznych, osiągając finalnie zakładane wydajności operacyjne. Wieloletnie i przekrojowe doświadczenie wykorzystuje dziś na skuteczne zarządzanie Centralnymi Magazynami Dystrybucyjnymi ILS w Polsce, które swoim zasięgiem obejmują Kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Patryk Cichewicz
Logistics Systems Development Manager
ILS – GK Inter Cars S.A.

Z grupą kapitałową Inter Cars i logistyką związany od 2008 roku. Pracę w grupie rozpoczynał jako magazynier i krok po kroku przechodził ścieżkę kariery. Aktualnie jako menedżer w Dziale Rozwoju Systemów Logistycznych odpowiada za rozwój systemów WMS, WCS, MFC. Największe zrealizowane projekt to: Wdrożenie systemu TMS. Niestandardowy model multiorder pickingu dla towarów gabarytowych (WMS). Uruchomienie funkcjonalności magazynu falowego wraz z obsługą automatyki do sortowania i konsolidacji (put-to-light) w regionalnym centrum dystrybucji ILS na śląsku (WMS).

Marcin Łapiński
Logistics Operations Manager
ILS – GK Inter Cars S.A.
 

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z logistyką magazynową związany od ponad 6 lat, w której fascynuje go przede wszystkim możliwość usprawnienia procesów oraz zastosowania automatyki w celu budowania przewagi konkurencyjnej i optymalizacji kosztów. Największe jego projekty to głównie Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS w Zakroczymiu, gdzie był odpowiedzialny za wypracowanie koncepcji, jej realizację, montaż wyposażenia intralogistycznego a także uruchomienia i przekazanie do działań operacyjnych. Ostatnio zaangażowany w instalację automatyki sortowania oraz konsolidacji w kolejnej lokalizacji ILS. Jednocześnie był zaangażowany w solution design i uruchomienie obsługi logistycznej dla liczącego się w branży klienta z branży automotive aftermarket.

GOSPODARZ WYDARZENIA:

www.ilslogistics.eu
www.intercars.pl

Grupa Inter Cars, założona w 1990 r. w Warszawie, to obecnie lider w branży automotive aftermarket w CEE i wicelider na tym rynku w całej Europie. Główną działalnością grupy jest sprzedaż części zamiennych samochodów osobowych i ciężarowych oraz technika motoryzacyjna. Inter Cars obecny jest na siedemnastu europejskich rynkach. Posiada blisko 250 filii w Polsce i ponad 300 w pozostałych krajach regionu centralnej i wschodniej Europy. Do tego dochodzi jeszcze obejmująca cały kraj sieć ponad tysiąca warsztatów.

ILS to spółka utworzona w 2013 r. z działu logistyki Inter Cars, która świadczy usługi dystrybucji, spedycji oraz logistyki kontraktowej/3PL dla Grupy Inter Cars oraz dla jej dostawców.

EUROPEJSKIE CENTRUM LOGISTYKI I ROZWOJU ILS W ZAKROCZYMIU

Do końca roku 2016 dotychczasowe centrum logistyczne Inter Cars znajdowało się w Czosnowie. Stamtąd towary trafiały do mniejszych centrów dystrybucyjnych w całej Europie, które z kolei dostarczały towar warsztatom oraz klientom. Jednakże liczba magazynowanych i wysyłanych części zapasowych przerosła z czasem możliwości starego centrum logistycznego. Kierownictwo firmy zdecydowało się więc zbudować nowe, zautomatyzowane Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju w Zakroczymiu, 25 kilometrów od Warszawy oraz 3 km w linii prostej od Lotniska w Modlinie. To jeden z najnowocześniejszych magazynów nie tylko w Polsce, ale także w Europie w branży automotive aftermarket. Powierzchnie wszystkich magazynów dostępnych na terenie tego Centrum Logistycznego to 45 000 m² podzielonych na cztery hale: główną 30 000 m² dla towarów nie wymagających specjalnie oddzielonych stref składowania (np.: filtry powietrza bądź klocki hamulcowe) a także trzech dodatkowych hal (powierzchnia każdej to 5000 m2), których składowane są towary wymagające oddzielnych stref składowania (oleje oraz opony). Główna hala magazynowa posiada, 4-poziomową zabudowę regałową o powierzchni 14 000 m2 na jednym poziomie oraz system przenośników o łącznej długości ok. 11 km, który połączony jest dodatkowo z dwoma nowoczesnymi sorterami. Tak wyposażony centrum dystrybucyjne, jest w stanie w ciągu jednego dnia posortować nawet 500 000 sztuk i wydać do 60 000 paczek. Obecnie obiekt jest w trakcie rozbudowy i od I kw. 2020 r. obiekt będzie posiadał już 67 000 m2 powierzchni magazynowej.

PARTNERZY WYDARZENIA:
PARTNER SREBRNY
PARTNERZY

MIEJSCE WARSZTATÓW:

ILS Sp. z o.o.
ul. Swobodnia 35
05-180 Zakroczym

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa wydarzeniu jest wniesienie opłaty uczestnika w wysokości:
  • dla przedstawicieli grupy docelowej Profesjonalnych Warsztatów Magazynowych:
   do – 1499 zł netto/osobę.
   Cena regularna – 1499 zł netto/osobę.
  • dla przedstawicieli firm, oferujących produkty i usługi dla branży logistycznej:
   Cena – 2000 zł netto/osobę.
  Płatności można dokonać na podstawie faktury pro-forma wystawionej po otrzymaniu zgłoszenia od uczestnika.
 2. Opłata obejmuje
  • bilet wstępu na część warsztatową Profesjonalnych Warsztatów Magazynowych w dniu 27 lutego 2020 r.
  • wizytę w Europejskim Centrum Logistyki i Rozwoju ILS 27 lutego 2020 r.,
  • zestaw materiałów warsztatowych,
  • całodzienny serwis kawowy oraz lunch,
  • certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.
 3. Możliwa jest negocjacja ceny uczestnictwa. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 766 lub: agata.nowacka@forum-media.pl
 4. Rezygnacja

   W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w warsztatach do 7 lutego 2020 r. uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację po tym terminie, a przed 14 lutego 2020 r. zostanie obciążony kwotą w wysokości 200 zł netto + VAT/osobę. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 14 lutego 2020 r., a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach.

 5. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora: 61 66 55 766 lub: agata.nowacka@forum-media.pl
 6. UWAGA: Gospodarz wydarzenia zastrzega sobie prawo do weryfikacji uczestników. O ewentualnym braku możliwości uczestnictwa w warsztatach zgłaszający się zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową i telefoniczną przez Organizatora.
 7. UWAGA: podczas wizyty w Europejskim Centrum Logistyki i Rozwoju ILS obowiązuje zakaz fotografowania pracowników obiektu.
 8. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania warsztatu kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty warsztatów.
 9. Wpłat należy dokonać na konto wskazane na fakturze proforma.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 11. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia spółkę Forum Media Polska do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji? Wypełnij poniższy formularz – gwarantujemy odpowiedź w ciągu 1 godziny!

 


 

Wiadomość*:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

Zgadzam się na kontakt ze strony wydawnictwa Forum Media Polska sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania sprofilowanej oferty produktów i usług wydawnictwa lub jego partnerów.*

Nie jestem robotem*

Agata Nowacka
Event Community Manager
adres e-mail
tel. kom. 667 789 929
tel. 61 66 55 766

Aneta Kuźmicka
Szef Pionu Wydawnictw i Konferencji Logistycznych
adres e-mail
tel. 61 66 55 891
tel. kom.: 607 716 527

Magdalena Libiszewska
Redaktor naczelna „Logistyki a Jakość”
adres e-mail
tel. 61 66 83 121
tel. kom.: 607 551 229

Karolina Warsicka
Brand Manager "Nowoczesnego Magazynu"
adres e-mail
tel. 61 66 55 780
tel. kom.: 692 057 012